Användarvillkor

1. Inledning

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Booqla Minimart. Genom att bli kund accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

2. Om tjänsten

Booqla Minimart är en digital bokhandel där du kan köpa digitala böcker och därtill besläktat innehåll. Genom att registrera dig som kund hos Booqla Minimart får du möjligheten att genomföra köp av de produkter som till varje tid finns till försäljning på Booqla Minimart.

Booqla Minimarts innehåll kan innehålla titlar av inte bara en utan obegränsat antal författare som inte har något förhållande till den webbplats där böckerna säljs annat än att de godkänt att böckerna får säljas genom Minimart.

3. Avtalsvillkor och upplysningsplikt

Du kan alltid hitta de gällande köp- och leveransvillkoren på denna sida. Booqla Minimart har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i Booqla Minimarts tjänst utan att i förväg få ditt godkännande. Information om större ändringar kommer att lämnas på Booqla Minimarts webbplats minst en vecka innan den träder i kraft. Genom att fortsätta använda Booqla Minimarts tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

4. Leverans av digitala produkter

Digitala produkter som e-böcker och e-ljudböcker levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får du som kund tillgång till att ladda ner den nyinköpta boken. Leveranskostnader för digitala produkter är inkluderade i det angivna priset.

5. Betalning

Du kan välja att betala på något av följande sätt:

Med kort. Du kan betala med Visa, Visa Electron, Mastercard, Eurocard och Maestro. När du genomför ett köp hos Booqla Minimart förvaras dina kortuppgifter på ett säkert och krypterat sätt hos vår betaltjänstleverantör Braintree Payment systems

6. Ångerrätt

Du har ingen ångerrätt på e-böcker eller digitala ljudböcker, då dessa klassas om en tjänst. Så snart betalningen av boken gått genom och du fått möjligheten att påbörja nedladdning av en digital bok har du således ingen rätt att ångra köpet.

7. Reklamation

Du har tre års reklamationsrätt. Om du mottager en felaktig vara i förhållande till din beställning eller en defekt vara ska du reklamera inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Reklamationer kan meddelas via e-post: support@Booqla.com. Vi förbehåller oss rätten att avhjälpa ett fel/en defekt genom att byta mot en felfri vara istället för att betala tillbaka köpesumman.

8. Upphovsrättsskydd och immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till de böcker du köper hos Booqla Minimart ägs av respektive förlag eller författare, och böckerna är skyddade med ett vattenmärke (ett så kallat socialt DRM. Vattenmärkningen försvårar inte nedladdning eller användning av den boken du köper, men den gör det möjligt att spåra vem som köpt boken, i fall filen sprids illegalt. Vattenmärket består av information om ditt ordernummer och vattenmärket inbäddas både synligt och osynligt/ej hörbart.

När du köper en bok hos Booqla Minimart, köper du rätten att använda produkten för icke-kommersiell privat bruk och du har inte rätt att bedriva vidareförsäljning av böckerna. All kopiering, förutom för ditt privata bruk, och andra typer av rättighetsstridig spridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras.

All övrig upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Booqla Minimart och dess tjänster innehas av Booqla Minimart och/eller Booqla Minimarts samarbetspartners och du förvärvar genom din kundrelation med Booqla Minimart ingen som helst rätt till dessa rättigheter.

9. Systemkrav

Användning av e-böcker förutsätter att användaren har tillgång till utrustning som till exempel en dator med internetaccess, vilket kan medföra särskilda utgifter för användaren. Användning av produkterna kan kräva att du emellanåt genomför uppdateringar eller uppgraderingar. Du medger och är införstådd med att sådana systemkrav för användning av tjänsten, som emellanåt kan komma att ändras, är ditt eget ansvar.

10. Användning av tjänsten med mera

För att genomföra ett köp hos Booqla Minimart måste du registrera dig och skapa en användarprofil. Det är däremot inte nödvändigt att köpa något, om du skapar en användarprofil. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som kund hos Booqla Minimart.

Om Booqla Minimart misstänker att du begått ett brott vid användning av Booqla Minimarts tjänster förbehåller sig Booqla Minimart rätten att spärra din profil, och polisanmälan kan komma att göras.

Som användare av Booqla Minimart uppmanas du att alltid kontakta vår supportavdelning om du hittar innehåll på Booqla Minimart som du menar kan kategoriseras brott mot svensk lagstiftning eller etiska regler.

11. Personuppgifter

Booqla Minimart lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera kundernas användning av Booqla Minimart. Booqla Minimart behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Booqla Minimart är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter avseende Booqla Minimart finns sist i dessa villkor.

Genom att registrera dig hos Booqla Minimart samtycker du till att Booqla Minimart behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Booqla Minimarts tjänster och betalning för dessa.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Booqla Minimart kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst ned i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för din användning av Booqla Minimart) är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns sist i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

12. Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Booqla Minimart tjänster kan länkar till samarbetspartners webbplatser tillhandahållas. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Booqla Minimart och Booqla Minimart ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

13. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Booqla Minimarts ansvar.

Booqla Minimart lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Booqla Minimart på en partners webbplats. Booqla Minimart lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Booqla Minimart ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Booqla Minimart eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Booqla Minimart för brottsliga gärningar som begås med användning av Booqla Minimart tjänster, till exempel hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Booqla Minimart svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Booqla Minimart tjänster.

Booqla Minimart svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Booqla Minimart tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om Booqla Minimart orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

14. Lagval och behörig domstol

På dessa villkor ska svensk lag tillämpas. Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Booqla Minimart och/eller de tjänster som erbjuds via Booqla Minimart skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans

15. Kontakt

Vill du ta kontakt med Booqla Minimart kan du göra det via mejl på adress support@Booqla Minimart.se eller via vår supportsida på webben – support@booqla.com

Vill du skicka brev till oss går det bra på:

Future e-media AB

216 31 Limhamn

Organisationsnummer: 559001-8130